GBS HOLDING

GBS HOLDING GROUP Tập Đoàn Đầu Tư Và Thương Mại Toàn Cầu. Với Các tiêu chí của một công ty Đa ngành , Đa lĩnh vực .

Chúng tôi luôn hướng tới sự hợp tác, phát triển cùng các doanh nghiệp việt nam và các doanh nghiệp khác trên thế giới.
https://gbsc.com.vn/

 

SEND REQUEST FOR INFORMATION CONSULTING

You can contact directly to register

Email: luatsunguyenlambinh@gmail.com

Phone: 0989.745.745

Or leave the registration information to attend

    "