Tư vấn về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và giải quyết tranh chấp lao động là chuyên môn và thế mạnh của tôi

Nguyễn Hữu Thanh

Cố vấn cao cấp

0979705745

nhthanh@bnclawfirm.com.vn

Block "luat-su-thanh-vien" not found

SEND REQUEST FOR INFORMATION CONSULTING

You can contact directly to register

Email: luatsunguyenlambinh@gmail.com

Phone: 0989.745.745

Or leave the registration information to attend

    "